Karta Stałego Klienta

FIRMA KAROLINA SHOP OFERUJE WSZYSTKIM POSIADACZOM KARTY STAŁEGO KLIENTA 5% STAŁY RABAT OD CENY NA PÓŁCE NA WSZYSTKIE PRODUKTY!
By otrzymać Kartę Stałego Klienta, wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy i zostaw ekspedientce w najbliższym sklepie Karolina Shop. Płacisz kartą debetową – zyskujesz dodatkowe 5%! (nie dotyczy kart kredytowych).

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem poniżej. Złożenie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

Formularz do wydrukowania (w formacie pdf): Formularz zgłoszeniowy

Formularz online:

* indicates required field

(*) pola wymagane / required fields

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART STAŁEGO KLIENTA

KAROLINA INTERNATIONAL FOOD LTD
Informacje dotyczące Kart Stałego Klienta

Szanowny Kliencie Karolina Shop.

Jest nam niezmiernie miło wręczyć Państwu Kartę Stałego Klienta sklepu Karolina Shop.

Karta Stałego Klienta “Karolina Shop” wydawana jest klientom, którzy wypełnili kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.karolina-shop.co.uk, znajdujący się w zakładce Karta Stałego Klienta i wysłali go na stronie, mailem lub pozostawili wypełniony odpowiedni druk w sklepie „Karolina Shop” i „Karolina Supermarket”.

Karta Stałego Klienta “Karolina Shop” obowiązuje we wszystkich sklepach „Karolina Shop” i „Karolina Supermarket”.

Każda Karta Stałego Klienta posiada przypisany indywidualny numer klienta.

Karta Stałego Klienta “Karolina Shop” upoważnia do stałego rabatu 5%, który jest udzielany do zakupów powyżej £10. Dodatkowy rabat 5% można uzyskać płacąc za zakupy kartą płatniczą (DEBETOWA), rabat ten obowiązuje, gdy zakupy wynoszą powyżej £20. (Wspomniane rabaty nie obejmują produktów promocyjnych oraz świeżego mięsa oraz produktów z przeceny w tym „reduced to clear”)

Poniżej podajemy akceptowane karty płatnicze (debetowe) upoważniające do dodatkowego rabatu 5% za zakupy powyżej £20:
Visa Debit
Visa UK Delta
Visa UK Electron
Mastercard UK Debit
UK Maestro Debit

Warunkiem koniecznym do udzielenia rabatu jest okazanie ekspedientce w sklepie, podpisanej przez klienta “Karty Stałego Klienta”.

Nie podpisana Karta Stałego Klienta jest kartą nieważną i nie upoważnia do udzielenia rabatu.

Używanie nie podpisanej, nie swojej lub znalezionej karty jest surowo zabronione. W przypadku takiej sytuacji ekspedientka ma prawo zażądać dokumentu tożsamości, który potwierdza zgodność podpisu klienta.

(W SKLEPACH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ TYLKO POWYŻEJ £5.00).

Dziękujemy i życzymy udanych zakupów w sieci 14 sklepów “Karolina Shop” i „Karolina Supermarket” na terenie Irlandii Północnej.

____________________________________

Information concerning the loyalty cards

Dear Customer, Karolina Shop

We are pleased to give you with store loyalty cards Karolina Shop.

Loyalty cards “Karolina Shop” is issued to customers who completed a questionnaire answering, which is posted on the website www.karolina-shop.co.uk located in the tab card “Card Loyalty” and they sent it on the page, by e-mail or left in store “Karolina Shop” and “Karolina Supermarket”.

Loyalty cards “Karolina Shop” is valid in all “Karolina Shop”and “Karolina Supermarket”.

Each loyalty card is assigned an individual customer number.

Loyalty cards “Karolina Shop” entitles you to a permanent discount of 5%., which is granted for purchases over 10 £. An additional discount of 5% can be obtained by paying a payment card (Debit card). Discount is valid when the purchases are above 20 £. ( This discount do not include promotional products, as well as fresh meat and discounted products including “reduced to clear”).

Accepted debit cards authorized for an additional discount of 5% for purchases over £20:
• Visa Debit
• UK Visa Delta
• UK Visa Electron
• Debit Mastercard UK
• UK Maestro Debit

A prerequisite for the granting a discount is to show signed by the customer “loyalty card” to the shop assistant in the store.

Not signed card loyalty card is not valid and does not authorize to give discount.

Using not signed, not their own, or you found the card is strictly prohibited. In the case of such a situation assistant has the right to request a document, which confirms the customer’s signature compatibility.

IN OUR STORES IS POSSIBLE TO PAY BY PAYMENT CARD ONLY OVER 5£

Thank you and enjoy your shopping at 14 stores of “Karolina Shop” and “Karolina Supermarket” in Northern Ireland.